Inloggen Neem contact op

AED apparaten en producten

Waar kunnen we je mee helpen?


Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal vragen die vaker gesteld worden met de antwoorden. Mocht je je antwoord toch niet kunnen vinden, neem dan gerust contact met ons Service Center op via +31 (0)499 49 00 16.
We helpen je graag verder!

 

Een AED is een draagbaar apparaat (Automatische Externe Defibrillator) waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. De defibrillator analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een schok (stroomstoot) toe te dienen. De AED geeft met gesproken tekst de opdracht om te starten met de reanimatie. Het toestel begeleidt je in hartmassage en de mondbeademing. Er zijn verschillende manieren van reanimatie ondersteuning, zoals een LCD-scherm, gesproken tekst en zelfs realtime feedback (coaching kwaliteit reanimatie). De AED ondersteunt je op een veilige manier door de reanimatie heen tot de professionele hulpverlening aanwezig is.


AED-Partner geeft het advies om een AED na 10 jaar vervangen. Na het verstrijken van de garantietermijn van 8 jaar kan de fabrikant een goede werking van de AED niet langer garanderen, ook wanneer deze nog nooit is gebruikt. Middels de zelftesten worden de componenten zwakker en is de kans op een defect groter.

  • De AED is een medisch levensreddend apparaat;
  • Leeftijd over de garantietermijn (8 jaar);
  • Veroudering en externe factoren zoals temperatuurverschillen, vocht en zand of vuil, kunnen ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de AED afneemt;
  • Het risico is aanwezig dat een AED tijdens een inzet niet naar behoren zal functioneren.

Het is een uitstekend initiatief om een AED een maatschappelijke functie te geven door deze buiten in een kast te plaatsen en beschikbaar te maken voor het redden van een mensenleven. Beschik je over een AED dan raden wij aan om deze aan te melden bij HartslagNu.nl. Dit is het netwerk waar zowel de burgerhulpverleners als AED’s in kunnen worden aangemeld. Zo maak je het mogelijk dat er binnen 6 minuten een mensenleven gered kan worden.


Een 6-minuten zone is een gebied waar binnen 6 minuten hulp geboden wordt bij een slachtoffer met een hartritmestoornis. Vraag jezelf af of je bij het plaatsen van de AED (in een binnen- of buitenkast) binnen 6 minuten bij het apparaat bent en daarna bij het slachtoffer. Het kan zijn dat je meerdere AED’s binnen je bedrijf of gemeente moet plaatsen om er voor te zorgen dat je altijd binnen 6 minuten kan starten met de reanimatie.


Zodra je een hartritmestoornis krijgt neemt je overlevingskans iedere minuut met ongeveer 10% af. Daarom is het belangrijk om binnen 6 minuten een AED aan te sluiten. In een 6-minutenzone kunnen burgerhulpverleners binnen 6 minuten de juiste hulp bieden. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk.


De AED is veilig te gebruiken door iedereen. De AED begeleidt de hulpverlener in stappen om een mensenleven te redden. Daarnaast is de AED zo beveiligd dat er alleen een schok afgegeven wordt als er door het apparaat geregistreerd wordt dat dit nodig is. Zo wordt er voorkomen dat het slachtoffer onnodig een schok krijgt.


Wanneer iemand een hartritmestoornis heeft, zal de oorzaak van de stoornis in ongeveer 70-80 % van de gevallen het gevolg zijn van een onsamenhangende prikkel in de kamers van het hart. Het hart staat dan niet stil, maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer goed samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd. Door het toepassen van hartmassage en mond-op-mond beademing voorzie je de hersenen van zuurstof. De enige manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het tijdig schokken (defibrilleren) middels een AED, zodat het hart weer een normaal ritme krijgt.


Hierdoor wordt het hart, de hersenen en de overige vitale organen voorzien van zuurstof en maak je het hart weer gevoeliger voor defibrillatie (het opheffen van het defibrilleren door het toedienen van een elektrische schok).


Tijdens een training leer je hoe je makkelijk een hartritmestoornis herkent en het gebruik van een AED. Ook leer je hoe je borstcompressies en beademingen moet geven aan het slachtoffer. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe je professionele hulp inschakelt.

Met deze kennis ben je voorbereid op het moment dat je de AED tijdens een reanimatie ook daadwerkelijk nodig hebt.


Met een AED kan men levens redden. Als een persoon plotseling een hartritmestoornis krijgt wordt het hartritme chaotisch. Elke minuut dat het hart niet klopt verlaagd de kans op overleven met 7% à 10%. Zo kun je al beginnen met levensreddend handelen in de tijd dat de ambulance nog onderweg is.


Iedereen mag een AED gebruiken. Deze apparaten zijn zo ontwikkeld zodat ze intuïtief en eenvoudig zijn toe te passen bij een reanimatie. Het is raadzaam om jaarlijks een reanimatietraining te volgen zodat je voorbereid bent op het moment van een calamiteit.


De IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen stof weer en het tweede cijfer de bescherming tegen water. Indien de AED bij regen of in de nabijheid van water wordt ingezet is het belangrijk dat het toestel minstens een IPX4 waarde heeft. De AED biedt dan bescherming tegen opspattend water.


De zogenaamde realtime reanimatie feedback is een waardevolle aanvulling voor het verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie. Met realtime reanimatie feedback krijgt de burgerhulpverlener direct gesproken feedback op de diepte en snelheid van de borstcompressies. Dit vergroot de kwaliteit van de reanimatie waardoor de overlevingskansen nog groter worden.


Een volautomatische AED geeft automatisch een schok af wanneer dat nodig is. Een knop indrukken is hierbij dus niet meer nodig. Bij een halfautomatische AED met schoktoets moet een burgerhulpverlener zelf de knopindrukken. Het nadeel is dat iemand kan aarzelen om de schok toe te dienen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Een AED met meerdere toetsen maakt het gebruik voor een burgerhulpverlener complexer, met het risico op verwarring en foutief handelen.


Alle AED’s uit ons assortiment zijn goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen en kunnen een mensenleven redden. Er zijn veel verschillende types AED’s verkrijgbaar, ieder merk heeft zijn eigen specificaties. Onderstaand een aantal zaken waar je op dient te letten bij de aanschaf van een AED.

  • Volledigheid zelftesten: Er zijn type AED’s die volledige de zelftesten uitvoeren, waarbij ook de functionaliteit van de elektroden wordt getest en niet alleen de aanwezigheid.
  • Reanimatiefeedback: waarbij een hulpverlener door de AED wordt gecoacht (feedback) tijdens de reanimatie. In de diepte en het tempo van de hartmassages met gesproken tekst en een metronoom.
  • Meertaligheid: op plaatsen waar niet alleen Nederlands wordt gesproken kan het van belang zijn een AED te hebben die ook in een andere taal de instructies kan geven.
  • Asystolie-detectiedrempel: Dit is de gevoeligheid van de analyse van de AED: hoe lager het getal, hoe fijnmaziger het hartritme dat gedetecteerd kan worden.
  • IP Waarde: De IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.


De hulpverlener plakt de twee elektroden die met een stekker aan de AED geconnecteerd zijn op de borst van het slachtoffer. De defibrillator analyseert het hartritme van de patiënt en bepaalt of het nodig is een schok toe te dienen om het slachtoffer te redden. Door middel van gesproken instructies wordt de hulpverlener ondersteund om het leven van de slachtoffer te redden.


Een AED geeft alleen maar een schok als het echt nodig is. Het apparaat geeft geen schok als het hart nog prima werkt en bijvoorbeeld het slachtoffer bewusteloos is óf als er sprake is van een hartstilstand.


De AED wordt gebruikt bij een hartritmestoornis. De linker-en rechterboezem (hartkamers) worden op snelle en chaotische wijze geprikkeld. Hierdoor kan het hart niet goed meer samentrekken en wordt het bloed niet gecirculeerd waardoor de vitale organen niet meer worden voorzien van zuurstof. Een AED kan een schok geven, zodat het hart weer een normaal ritme krijgt.


De functie van een AED is om effectief te defibrilleren na een hartstilstand (circulatiestilstand). De onderlinge verschillen tussen de AED’s zijn voornamelijk te vinden in de ondersteunende functies en gebruikersafhankelijke mogelijkheden. Voor een goede richtlijn bij uw keuze, zijn op deze site bij de productinformatie van de AED’s de specifieke eigenschappen van de AED’s weergegeven.

Als algemeen advies kunnen wij u wel twee tips meegeven:

Tip 1: Koop een betrouwbaar merk

Als u een AED van één van de grote merken koopt, zoals o.a. Philips, HeartSine, Defibtech, Zoll, Cardiac Science dan kunt er zeker van zijn dat u in de toekomst ook nog makkelijk aan de te vervangen onderdelen zoals accu’s en electroden kunt komen. Dit geldt uiteraard ook voor service mocht er onverhoopt een storing zijn.

Tip 2: Koop bij een betrouwbare leverancier

Van nagenoeg alle merken en type’s AED zijn er in het verleden terugroepacties en software-updates geweest om te garanderen dat de apparatuur blijft functioneren. De grotere AED leveranciers hebben daar ervaring mee hebben en zullen u ook informeren als er iets met uw AED moet gebeuren. Daar zijn zij ook verantwoordelijk voor.

De meest gestelde vraag die wij krijgen, is nog steeds: “Welke AED moeten wij nu kopen?”. De keuze kan inderdaad best lastig zijn door het grote aanbod. Wij adviseren je om contact op te nemen met de AED-Partner Service Center op via +31 (0)499 49 00 16. We helpen je graag!


Nee, een AED is ongevaarlijk. Een AED zal alleen een schok afgeven als er door de AED ventrikelfibrillatie wordt vastgesteld. Een schok toedienen op een persoon met een normaal hartritme is dus technisch onmogelijk.


 
AED-Partner

Contactgegevens NL

AED-Partner Nederland

Ekkersrijt 4301

5692 DJ Son

T: +31 (0)499 49 00 16

M: info@aedpartner.nl

Contactgegevens BE

AED-Partner België

Everselstraat 133

3580 Beringen

T: +32 (0)11 42 03 45

M: info@aedpartner.be

logo